Growth Marketing-Fremtidens markedsføring?

Growth Marketing-Fremtidens markedsføring?

I dette blogginnlegget vil jeg ta for meg fremtidens markedsføring, og hvordan vi må bli gjennomgående digitale for å kunne henge med i svingene som markedsførere.

Jeg har tatt inspirasjon fra dette innlegget, der Renate Sandland Henriksen anbefaler å forberede seg på en mer moderne hverdag som markedsfører. Jeg skal etter det gå inn på hva Growth hacking og Growth Marketing er, og hvorfor en burde benytte seg av disse vekststrategiene.

De fleste idag er kjent med begrepet digital markedsføring og har tanker om hva det innebærer, men trender og utvikling  innen markedsføring tilsier at digital markedsføring vil være så mye mer fremover enn det er nå. Det finnes så utrolig mange alternativer idag, og alt skal skje fort! Det blir bare mer og mer krevende å følge hastigheten og levere på hvert ønske når nesten alt skjer i sanntid. 

Growth hacking

I og med at tradisjonell markedsføring både er svært tidskrevende og dyrt, har vekststrategien «Growth Hacking» blitt mer og mer relevant.  Denne vekststrategien er spesielt nyttig for nyoppstartede bedrifter som ønsker nye kunder og ikke har det største markedsføringsbudsjettet. Gjør en Growth Hacking riktig kan en anskaffe seg mange nye brukere/kunder på en måte som koster mindre enn den tradisjonelle markedsføringen med plakater, TV-reklamer, radio, aviser  etc.

Internett har forandret måten å markedsføre produkter og tjenester på, og stadig flere utnytter nettopp internett som verktøy for å få bedriften til å vokse.  Eksempler på selskaper som har gjort det bra ved bruk av denne strategien er blant annet AirBnB, Twitter og Facebook. Mange vil nok si at Growth Hacking er fremtidens markedsføring nettopp fordi fokuset ligger på å få produktet til å sikre vekst fremfor å måtte jobbe hardt for å få brukere/kunder til å strømme til gjennom å bli eksponert av de tradisjonelle markedsføringskanalene.

Hvordan utføres Growth Hacking?

AARRR står for Acquisition, Activation, Retention, Referral og Revenue. Dette rammeverket er mye brukt innenfor growth hacking for å forstå målgruppen slik at man kan gjøre verdifulle valg som bidrar til vekst. 

Bilde hentet fra Medium.com

  1. Aquisition – hvem er målgruppen og hvor kommer målgruppen fra?
  2. Activation – hvordan er kundens brukeropplevelse?
  3. Retention – hvor mange faste kunder har vi og hvorfor mister vi de andre?
  4. Referral – hvordan kan få kundene til å anbefale oss?
  5. Revenue – hvordan øke fortjeneste?

Måter å utføre Growth Hacking på vil være å utføre aktiviteter som for eksempel å starte en blogg med fokus på deling av innhold, bruke epost som strategi for å knytte bånd mellom brukere, skape følgere ved bruk av Podcasts eller å skape SoMe innhold som er lett å like/dele blant brukere. Dersom bedriften anvender rammeverket ovenfor fokuserer de på de riktige og mest lønnsomme kundene, noe som vil kunne bidra til vekst. En ønsker å tiltrekke seg mange besøkende, gjøre disse til kunder og senere beholde disse kundene.

Create growth hacking plan to grow your business by Giedriusmork | Fiverr
Bilde hentet fra Fiverr.com

Hva er en Growth Hacker/veksthacker?

I følge denne artikkelen fra Optinmonster er en veksthacker noen som bruker kreative, billige strategier for å hjelpe bedrifter med å skaffe og beholde kunder. Noen ganger kalles veksthackere også vekstmarkedsførere, men veksthackere er ikke bare markedsførere. Alle som er involvert i et produkt eller en tjeneste, inkludert produktledere og ingeniører, kan være en veksthacker.

Veksthackere har en tendens til å være obsessiv, nysgjerrig og analytisk:

  • Veksthackere fokuserer bare på strategier knyttet til vekst av virksomheten.
  • De antar, prioriterer og tester innovative vekststrategier.
  • De analyserer og tester for å se hva som fungerer.

Den ideelle veksthacker vet hvordan man setter vekstprioriteter, identifiserer kanaler for kundeoppkjøp, måler suksess og skalerer vekst.

Growth Marketing

Growth Marketing handler om å jobbe med rett budskap til rett person i rett kanal og til rett tid. Det er en helt naturlig utvikling av mulighetene med alle digitale kanaler der vi knytter sammen kunders atferd med bedre tilpassede budskap. Digital markedsføring er ikke lenger utelukkende basert på demografi eller livsstil, men en tar hensyn til interessene, tidligere atferd og behov hos målgruppene basert på hvor de befinner seg i markedsføringstrakten. 

Økt trafikk fører ikke nødvendigvis til større virksomhet. Større virksomhet fører ikke nødvendigvis til bedre lønnsomhet. Growth marketing fokuserer mer på å finne en bærekraftig virksomhet der en fokuserer på lønnsomhet og ikke utelukkende på vekst. En vil nå bedriftens langsiktige mål dersom en knytter markedsføringen med tydelige mål for lønnsomhet fremfor vekst.

Growth Hacking kan være et utmerket supplement til Growth Marketing. Det er ingen tvil om at markedsførere i fremtiden er nødt til å bli gjennomgående digitale for å kunne henge med i dagens utvikling. Med alle alternativene der ute og fordi mye mer skjer i sanntid, vil vekststrategier som Growth Marketing kunne bidra til å kunne forstå målgruppene og gjøre verdifulle valg som bidrar til vekst.

Kilder:

https://blog.brandmaster.com/no/nb/er-du-digital-nok-for-fremtidens-markedsforing

Optinmonster.com/Glossary/growth-hacking/

https://medium.com/@ms.mbalke/aarrr-framework-metrics-that-let-your-startup-sound-like-a-pirate-ship-e91d4082994b

https://www.fiverr.com/giedriusmork/improve-your-digital-marketing

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *