Markedsføringsspesialist hos Amnesty International Norge

Markedsføringsspesialist hos Amnesty International Norge

I dette blogginnlegget har vi fått utdelt en case-oppgave som omhandler organisasjonen Amnesty International Norge. Oppgaven fungerer som et fiktivt jobbintervju der vi skal løse et case hvor vi søker på rollen som markedsføringsspesialist. I denne besvarelsen vil jeg ta for meg en kort introduksjon av organisasjonen, deres bruk av digitale kanaler i kundereisen, måling og analyse av trafikk og til slutt organisasjonens synlighet i organisk søk og mulige tiltak ved bruk av SEO.

Amnesty International:

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon som jobber for at de grunnleggende menneskerettighetene skal være oppfylt for alle. Som følge av at de verken er politisk avhengige eller mottar noen form for statlig støtte står de fritt til å slå ned på menneskerettighetsbrudd uansett hvor de finner sted. Organisasjonen ble stiftet i 1961 av den engelske advokaten Peter Benenson på bakgrunn av en artikkel han skrev i avisen The Observer om to portugisiske samvittighetsfanger. Artikkelen fikk stor oppmerksomhet og førte til en brevskrivningskampanje for løslatelse av samvittighetsfanger i mange land. Amnesty har et bredt arbeidsfelt innenfor menneskerettighetsarbeid som spenner fra kamp mot dødsstraff og tortur til vold mot kvinner og fattigdom.

Deres digitale kanaler i kundereisen:

Amnesty benytter seg idag av flere ulike digitale kanaler for å nå ut og engasjere og sosiale medier brukes flittig for at medlemmer og andre interesserte kan følge med på arbeidet.  De tar aktivt i bruk Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, samt Youtube og deres hjemmeside. Amnesty tilpasser seg hver kanal med tanke på hvem de ønsker å nå og hva de ønsker å oppnå med sitt budskap. De benytter seg av historiefortelling som en driver for deling i sosiale medier. På deres Facebook ønsker de å nå de fleste, men primært eldre for å skaffe signaturer, få faste givere, øke trafikken til nettsiden, mobilisere til aktiviteter og for å skape engasjement.

På Twitter ønsker organisasjonen å formidle deres standpunkt, påvirke beslutningstakere og å få oppmerksomhet rundt deres prioriterte saker. På Twitter når den spesielt samfunnsdebattanter, politikere, journalister og andre organisasjoner.

Organisasjonens Instagram blir brukt for å nå folk flest, men primært yngre. Det er på denne plattformen viktig å vise frem hva organisasjonen er interessert i og inspirere andre. Ved å dele bilder og video vil følgerne kunne engasjere seg og bruke relevante «hashtags». I forbindelse med Pride deler ulike opinionsledere ulike poster på Instagram der de oppfordrer andre til å engasjere seg og blant annet kjøpe armbånd for å støtte.

Skjermbilde fra Instagram: Jennyskavlan

På deres Snapchat ønsker organisasjonen primært å nå yngre ved å skape engasjement ved bildedeling fra deres arbeid. Ved å ta i bruk Snapchat skaper en et mer personlig bilde av organisasjonen i tillegg til at informasjonen vil være lett tilgjengelig for mange da denne appen er noe de fleste unge benytter seg av i hverdagen.

Det vil være viktig for Amnesty å kartlegge kundereisen, slik at en unngår transaksjonskostnader. Klarer de å kartlegge kundereisen og hvordan kunde opplever deres sosiale medier eller nettside, vil potensialet for større vekst være tilstede. For Amnesty vil historiefortellingen trekke oppmerksomheten til deres nettside, slik at kunden ønsker å bidra. Det er viktig at denne første delen av kundereisen er enkel for kunden å gjennomføre slik at en ikke mister dem på veien. Bildene over viser hvordan det gjøres enkelt for kunden å bidra, og kun ved å swipe opp kommer de direkte inn på kjøp.

Jeg vil si jeg synes nettsiden deres generelt er oversiktlig, velfungerende og det er lett å kunne finne ut hvordan man kan engasjere seg og donere. Det kommer tydelig frem hva organisasjonen  står for og enkle inndelinger øverst i margen gjør at en slipper å lete seg gjennom hele nettsiden.

Ved å kunne ha muligheten til å velge mellom å gi et engangsbeløp eller et fast månedlig beløp senker Amnesty transaksjonskostnadene noe som vil gjøre at flere kunder holder seg på nettsiden og kanskje ønsker å donere igjen. Ved å jevnlig fronte ulike saker på deres sosiale medier vil det være enklere å engasjere til nye donasjoner og kunden vil hele veien føle et behov for å bidra på grunn av dere bruk av historiefortelling.

Måling og analyse av trafikk :

De viktigste digitale målsetningene for amnesty.

Hva.vil jeg si er viktig for å måle og analysere ved bruk av GA for amnesty?

Synlighet, Organisk søk og SEO :

Hvordan karakterisere amnestys synlighet i organisk søk idag .

Konkrete eks på tiltak innenfor SEO som vil ha positiv effekt på synløighet for dem i organisk søk.

Kilder:

  • https://no.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#Amnesty_i_Norge
  • https://amnesty.no/for-aktivister/tips-til-bruk-av-sosiale-medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *