Refleksjonsnotat modul 3

Refleksjonsnotat modul 3

I dette refleksjonsnotatet skal jeg ta for meg mine tanker og refleksjoner rundt planlegging, etablering og gjennomføring av nettbutikken for Ollis Optikk. Dette gjøres i forbindelse med eksamensbesvarelsen i Digital Markedsføring der vi i gruppe skulle opprette en velfungerende nettbutikk. Jeg vil i refleksjonsnotatet gå inn på punktene under:

  • Konsept
  • Planlegging av nettbutikk
  • Målsetting
  • Opprettelse og gjennomføring
  • Mitt personlige læringsutbytte

Konseptutvikling og idemyldring- hva skal vi tilby?

Da vi i gruppen skulle ha et møte for å diskutere konsept var valget relativt lett. En av personene i gruppen jobber i den valgte bedriften Ollis Optikk, og har den siste tiden sett et stort behov for en nettbutikk for bedriften. Vi visste allerede tidlig i modulen at det var denne bedriften vi ønsket å opprette nettside for, og grunnet bedriftens allerede eksisterende suksess så vi på det som en god mulighet og startet prosessen med å implementere. Ollis Optikk tilbyr kun varer fysisk i sin butikk i Bogstadveien, og etter mye etterspørsel fra kunder og situasjonen med Covid19 var dette en god vei inn for oss.

Vår visjon var ved start å tilby en brukervennlig nettside med oversikt over bedriftens produktsortiment, samt mulighet for bestilling hjem. Vi ville tilby muligheten til å handle hos Ollis Optikk, uansett hvor du bor. Vi ønsket at nettbutikken skulle være optimalisert i alle ledd i kundereisen, og tilby lavest mulig transaksjonskostnader for kunden.

Planlegging av nettbutikk:

Vi startet planleggingsprosessen med å lage et tankekart over elementer vi anså som viktig ettersom vi tidligere har vurdert en nettside fra et kundeperspektiv etter vurderingskriterier på bloggen. Vi var avhengig av godkjennelse fra bedriften for å gjennomføre opprettelsen av nettsiden, og pitchet dermed ideen til bedriften på et tidlig stadie.

Vi begynte å planlegge nettsiden ved å tegne opp en enkel skisse av hvordan landingssiden skulle se ut etter tips fra ulike gjesteforelesninger.

I tillegg benyttet vi oss av en enkel «kjernemodell» etter gjesteforelesning av Are Halland.

Målsetting:

Vi måtte sette mål tidlig i prosessen, slik at gruppen hadde noe å jobbe mot. Vi tok i bruk målstyringsverktøyet OKR (Objective Key Results) for å gjøre det tydelig hva vi ønsket å oppnå og hvordan vi hadde tenkt å komme dit. Våre mål så slik ut ved oppstart:

Objective handler om hva vi ønsker å oppnå gjennom opprettelse av nettbutikken og vil være med på å holde oss motiverte hele veien, og det skal være et mål vi ønsker å jobbe mot. Vårt objective var:

Objective- Gruppa skal ha en fullstendig nettbutikk innen 12 mai 2021.

Grunnen til at vi har satt denne datoen er på grunnlag av at vi vil ha alt ferdigstilt innen eksamensinnleveringen. 4 uker på å lansere en nettbutikk og alt som hører med er et høyt mål i seg selv. Dette målet var noe vi klarte å gjennomføre innen den satte fristen, til tross for litt forsinkelser da vi måtte få godkjennelse fra bedriften for alle endringer.

Key Results- For å komme oss til målet vi satt over, skrev vi ned noen nøkkelresultater for å komme dit. Nøkkelresultatene som vi har satt opp for å nå målsettingen er:

Kr 1: Ha nettsiden oppe en uke før eksamensdato (8/10)

Vi så på dette som høyst sannsynlig å få til (80% sjanse), da opprettelsen kan gå nokså fort om man får dreisen på Shopify. Allikevel har noen utfordringer dukket opp i forhold til at nettsiden ønskes å bli brukt senere av bedriften. Vi har under hele prosessen måttet få godkjennelse på ulike tiltak vi ønsket å gjennomføre, og det var viktig for oss å være helt sikre på at vi gjorde alt etter Ollis Optikk`s prinsipper. Vi endte opp med å lansere nettsiden dagen før levering grunnet disse forsinkelsene, men helt sikre på at alle kravene fra bedriften var tatt i betraktning.

Kr2: Salg for over 10 000 kr de første ukene etter lansering (6/10)

Til tross for litt forsinkelse med kr.1 ser vi likevel en mulighet for å klare kr.2. og en omsetning for over 10 000kr de første ukene etter lansering. Dette er høyt sannsynlig da vi selger luksusvarer til relativt høye priser, og at så mange som 95 personer allerede hadde meldt seg på nyhetsbrevet vårt allerede etter noen få dager.

Kr 3: Nettsiden skal ha minst én presseomtale (3/10)

Når det gjelder presseomtale var dette i utgangspunktet noe vi hadde liten tro på, da Ollis allerede er godt etablerte og bladet vi så på som relevant å ta kontakt med kun er sesongbasert. Vi har ikke oppnådd en presseomtale til dags dato, men Bogstadveien´s instagram reklamerte for oss og budskapet om lansering ble spredd fort.

Opprettelse og gjennomføring:

Når det gjelder selve gjennomføringen av opprettelse av nettbutikk på Shopify, tenkte vi det var mest ryddig dersom en person tok hovedansvaret for dette, men med innspill fra resten av gruppen. Valget falt naturlig på personen som jobber i bedriften, da dette er noe hun kommer til å fortsette med videre i jobben etter nettbutikken er lansert. Vi ble tildelt ulike arbeidsoppgaver i forhold til eksamensoppgaven og sørget for å oppdatere hverandre underveis.

Layout:

Vi startet med å bruke Shopify for å lage vår nettside, og gjorde oss litt kjent med siden. Tidlig i prosessen gikk vi for et mørkere tema på bilder og design, men vi så fort at dette ikke fungerte slik vi hadde sett for oss. Vi ønsket et mer åpent og lyst utrykk, noe som også gjør det mer ryddig og estetisk pent for kunden. I tillegg var det viktig at navigasjonen var enkel og at vi senket transaksjonskostnadene for å oppnå den beste kundeopplevelsen. Underveis i arbeidet med Shopify var vi avhengig av å finne passende bilder og riktig tekst i forhold til våre målgrupper, og dette var derfor vi brukte mye tid på. Ollis Optikk har allerede noen eksisterende profiler på SoMe og det vil derfor være viktig at nettsiden stemmer med tematikken til bedriften og de eksisterende kanalene.Siden Ollis Optikk tilbyr ulike synsundersøkelser var vi avhengig av å få lagt inn et velfungerende kontaktskjema på Shopify, noe vi brukte en del tid på. Viktige trygghetspunkter for kunden var viktig for oss å få frem, som tydelig informasjon om frakt, betalingsløsninger og kontaktinformasjon. Vi hadde fokus på hvordan nettbutikken ble oppfattet fra de utenifra, og fikk ulike testpersoner inn for en titt i nettbutikken.

Valg av domene:

Når det kommer til valg av domene så benyttet vi oss først av domenenavnet som fulgte med i opprettelsen av Shopify «ollis-optikk-as.myshopify.com» før vi endret og kjøpte domene «ollisoptikk.com» da dette var mest brukervennlig. I og med at vi hadde i oppgave å lage en nettbutikk for en allerede eksisterende bedrift, var det viktig å opprettholde den standarden og jobbe etter de ønskene og funksjonene bedriften ville ha. Vi fikk relativt frie tøyler, men vi var avhengig av å hele tiden få godkjennelse til å gå videre med neste steg.

Logistikk:

Ollis Optikk har kun én fysisk butikk, og der bestiller de varer direkte fra de ulike leverandørene, dette medfører lite varelager. De ansatte blir nødt til å aktivt bestille opp nye brillepar etterhvert som produkter blir solgt, og det å legge inn varenummer, pris og bilde av produktene i nettbutikken var en utfordrende og tidskrevende del av denne prosessen. For bedriftens fortsettelse ved bruk av nettbutikken vil de bli nødt til å implementere gode rutiner for logistikk og lagerhold, slik at feilinformasjon ikke ligger ute og for å unngå dobbeltsalg. Hittil er dette noe Ollis har bestemt seg for å teste ut, så vil de etterhvert se på behovet for nye stillinger for å utføre disse arbeidsoppgavene etterhvert om nødvendig.

Betalingsløsninger:

Når det kommer til betalingsløsning tok vi i bruk PayPal som automatisk ble integrert i Shopify i tillegg til Stripe. Sistnevnte tilbyr flere ulike betalingsalternativer som Mastercard, Visa og Paypal og gir en trygghetsfølelse til kunden da dette er betalingsløsninger de ofte er kjent med.

Markedsaktiviteter og lansering av nettbutikk: 

Vi laget en kampanjeplan med oversikt over de ulike markedsaktivitetene vi ønsket å gjennomføre, og hadde tidlig planer om å spesielt benytte oss av Facebook, Instagram og e-postmarkedsføring (nyhetsbrev). Dersom kunden meldte seg på vårt nyhetsbrev fikk de en rabattkode, og allerede etter noen dager hadde vi 95 registrerte. Det å markedsføre seg via Instagram er noe Ollis er kjent med fra før, og vi fikk fort kontaktet Influencere vi ønsket å samarbeide med. Fem dager før lansering la vi ut innlegg om lansering på Ollis Instagram, og en teaservideo med informasjon om nyhetsbrev. Vi lanserte 11 Mai kl.16, og kl.22 hadde vi 350 besøkende i følge Shopify sitt analyseverktøy.

Utfordringer og mitt personlige læringsutbytte

Underveis i modulen «e-varehandel» har alle i gruppen vært flinke med å følge med på forelesninger, Q&A-sesjoner og notert. I og med at forelesningene inneholder relevant teori, har det vært nødvendig å jobbe kontinuerlig med eksamensoppgaven for å inkludere riktig teori og opprette nettbutikken etter tips fra ulike gjesteforelesere. I tillegg har gruppen jevnlig hatt zoom-møter for å planlegge og avklare ulike problemstillinger, og benyttet oss av samskrivning gjennom Google Docs. Oppgaven var bygget opp slik at vi selv var nødt til å oppsøke en del informasjon, noe som gir god læring for min del. Jeg synes det å ha gjennomført dette i praksis og ikke kun i teori spiller en stor rolle, og alle utfordringene som dukket opp på veien vil være enklere å løse i en fremtidig jobb. Det å ha opprettet en nettbutikk kommer definitivt godt med i fremtiden og jeg har lært ekstremt mye!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.