Hvordan finne din mentor ved bruk av Linkedin

Hvordan finne din mentor ved bruk av Linkedin

Viktigheten av nettverk og mentor

Det er ikke noen tvil om at det å ha et godt nettverk vil kunne gi deg gode karrieremuligheter, spesielt i dag da flere stillinger ikke engang er utlyst. I dette innlegget går jeg gjennom 8 moduler jeg ble introdusert for i kurset First Round: Networking Basics av Paul Pesek som demonstrerer hvordan du kan skaffe deg en relevant mentor i praksis. Når vi snakker om mentor, så referer vi ofte til en person med stor erfaring og som kan bidra med karrierestøtte og fungere som en veileder.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2021-04-12-kl.-13.11.08-1024x565.png
De 8 modulene i kurset. Bilde hentet fra FirstRound.teachable.com

Modul 1. Din profesjonelle identitet:

I første modul i kurset er det i følge Paul fem kvaliteter som er nyttige å ha med seg når du skal oppsøke hjelp fra andre profesjonelle i bransjen. 

  • Empati: Det å kunne være et medmenneske og kunne se ting fra ståstedet til en profesjonell. For å kunne få en god dialog vil det være viktig å være lærevillig og se mentors/veilederens synspunkter. 
  • Nysgjerrighet: For oss studenter vil det være nyttig å kunne vise interesse og innlevelse når det kommer til mentors erfaringer, reise og opplevelser. 
  • Takknemlighet: Vis at du er takknemlig for at personen bruker av sin tid og innsats, og gjør det tydelig at dette er noe du ikke tar for gitt. 
  • Relevanse: Det kan være viktig for mentor å forstå hvorfor akkurat denne samtalen er viktig for deg, og hvilke fordeler det kan føre til for din del. 
  • Respekt: mentoren skal behandles med respekt, og som med mye annet i livet så burde man behandle andre slik du ville blitt behandlet selv dersom du skulle hjulpet personen. 

Modul 2. Finn mentor ved hjelp av Linkedin

På grunn av egenskapene til Linkedin har man mulighet til å få et større nettverk enn noen gang tidligere. En vanlig feil mange kan gjøre er å vente på at den perfekte mentor skal dukke opp og dermed er passiv. Det gir deg flest muligheter derom du bare starter i en retning, så kan det utvikle seg ut ifra denne. Kanskje er ikke personene du har som kontakter direkte relevante til det du måtte trenge hjelp til, men de kan kjenne til andre og har sitt eget store nettverk, noe som gir store muligheter for å kunne finne en relevant mentor for deg. 

LinkedIn, the go-to social network for talent recruiters.
Bilde hentet fra Iberdrola.com

Paul skiller mellom fire måter å finne våre kontakter på:

«Perfect overlap», innebærer at du identifiserer deg med ditt allerede eksisterende nettverk, for eksempel noen du kjenner fra skolen, noen du har jobbet med eller som jobber med deg nå.

«Great ovcerlap» kan for eksempel være noen fra skolen som jobber i den industrien eller innenfor det feltet du er interessert i, og at du dermed kan finne en relevant mentor ut ifra dette.

«Similarties» for eksempel noen i en virksomhet du er interessert i som gjorde noe av det samme som deg, eller for eksempel hadde samme type utdannelse som deg.

«Someone intresting» dette punktet tar for seg personer man selv ikke har noen relasjon til, men som man synes er interresant og relevant og som kan bidra med relevant veiledning.

3.Hvordan kontakte noen på linkedin/ hvordan sende effektive linkedin-meldinger?

Det er veldig lett å nå ut til folk og dert holder som oftest med en kort melding. Det er viktig at de fem kvalitetene jeg nevnte over kommer frem.

Han nevner tre viktige punkter å besvare når man skal utforme en melding på Linkedin, og det er WHO, Why og What. 

  • Who- hvem du er, hvilken skole du går på og presentere deg selv kort.
  • Whyhvorfor du tar kontakt, feks at man er interreseret i dette feltet og at man så at denne personen jobbet der. 
  • What- hva man lurer på eller ønsker av vedkomne. Feks om de har tid til en kort tlf-samtale om feltet, kan svare på en mail osv. 

En enkel sjekkliste for å vite helt sikkert at du ikke begår større feil ved å ta kontakt på Linkedin kan være til nytte. Det å vite at du har skrevet riktig navn på vedkomne? Stavet firmanavnet riktig? Har jeg dobbeltsjekket for skrivefeil? Og til slutt sørge for at du har besvart :who, why og what. 

Det er ganske store forskjeller ved å sende en melding på LinkedIn og på Mail.  LinkedIn gjør det veldig enkelt å sende meldinger raskt og er mer uformelt. Mail er mer personlig og blir sjekket jevnlig,  og det er stor sannsynlighet å få svar. Forskjellene mellom disse to måtene å ta kontakt er ganske stor, så det er viktig å ha det i bakhodet etter hvem du skal kontakt og hva du ønsker å oppnå med meldingen. Ofte vil det være nødvendig å gå over til mail etterhvert uansett, men det vil være veldig effektiv å nå ut og starte samtale i LinkedIn. 

Det er ikke noen rett eller gal måte å nå ut på, men tingene nevnt ovenfor kan være gode tips å forholde seg til. 

Modul 4.Koordinere samtaler effektivt

Igjen vil de fem kvalitetene spille en viktig rolle når man skal gå videre med samtalen. Det vil være spesielt viktig å ta hensyn til den andre partens tid og ønsker, og for å få til dette på best mulig måte er man nødt til å være effektiv, ærverdig og ta initiativ. 

Effektiv:personen vil kanskje hjelpe deg, men har også en full timeplan og lite tid til slike ting. Det vil derfor være viktig å være tydelig på dato, tid og hvilken kanal de foretrekker å ta i bruk. 

Ærverdig: Det er viktig å huske at det er du som har tatt kontakt med noen, så det er viktig å kunne være fleksibel når det gjelder tid og annet. Man kan foreslå en tid, men også gjøre det tydelig at det kan passe andre tider. 

Ta initiativ: det vil være viktig å være forberedt og proaktiv. Ved å ta initiativ, vil samtalen kunne føre til en relasjon. Man burde ikke legge mye ansvar på den andre parten, og det er ditt eget ansvar å sørge for at ting er i orden.

Modul 5. Styring av samtalen: 

Også her er de fem egenskapene nyttige for å navigere samtalen for å få den beste opplevelsen for begge parter.  Det kan være lurt å forsikre seg om at tiden som er satt fremdeles passer for den andre parten, og avslutte med å si at du setter pris på tiden de setter av. 

Modul 6. Opptre profesjonelt

Denne modulen omhandler hvordan du kan opptre profesjonelt og styre samtalen i den retningen man selv ønsker. I samtalen vil det være nyttig å få en god start der du introduserer deg selv, stille gode spørsmål og avslutter på en saklig måte. Du vil få mer ut av svarene dersom spørsmålene er bra formulert. Det å være klar på hva du ønsker å få ut av samtalen, og ikke bland inn irrelevant informasjon. 

Modul 7. Research 

Det kan lønne seg å forberede seg både når det kommer til firmaet og personen du kontakter, slik at du kan stille de mest riktige spørsmålene. For å kunne gjøre dette best mulig kan spørsmålene man ønsker å stille deles inn i tre kategorier.  «The main question», «The second question» og The this question». Det første omhandler den profesjonelle partens eller bedriftens reise hittill og ett utfordringer de har møtt på på veien. Spørsmål  to bør omhandle arbeidet de gjør den dag i dag i bedriften. Spørsmål tre handler om hvilke råd eller tips fra fagpersonen som kan være relevant for deg. 

Modul 8. Bygge relasjon: 

Det er ofte vanlig å takke for samtalen og informasjonen man har mottatt i en mail, slik at du fremstår mest mulig saklig. Ved å vise at man har sat pris på at personen tok seg tid og ydmyket og takknemlighet vil dette kunne føre til et godt inntrykk av deg selv og en relasjon med personen.

Oppsummering: 

Etter å ha tatt dette kurset har det gitt meg noen tanker om hvor viktig det er med nettverksbygging, og det vil absolutt være smart for meg å skape meg et godt nettverk så tidlig som mulig, slik at jeg etter studiet kan få flere karrieremuligheter. Det ble gjort tydelig i kurset at det å spørre om hjelp aldri skader, de fleste ønsker å hjelpe deg. Det å sitte og vente på at den perfekte mentor skal dukke opp lønner seg ikke, og det vil være nyttig for alle å starte i en ende og utvikle erfaringer og relasjoner ut ifra dette. Mulighetene for nettverksbygging i dag er større enn noen gang, man må bare benytte seg av dem.

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.