Fordeler og ulemper ved bruk av styringssettet OKR

Fordeler og ulemper ved bruk av styringssettet OKR

Hei igjen!

Vi har nå startet på en ny modul i Digital markedsføring, og denne gangen er det E-varehandel med Karl Philip Lund som er i fokus. I denne modulen skal vi blant annet se på elementer knyttet til elektronisk varehandel, utføring av e-varehandel, bygge en egen digital identitet og jobbe med målsetninger og måltall. Jeg ser på dette som en veldig interessant modul, og er spent på hvordan det vil bli å utfordre meg selv i dette faget fremover.

Hva er OKR og hvorfor bruke det?

I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på styringssettet  Objective, Key Results (OKR) og fordeler og ulemper ved bruk av det. Karl Philip Lund beskriver OKR i sitt blogginnlegg for Inevo som et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater. OKR prosessen benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.

OKR går ut på å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen hvert kvartal:

  • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
  • Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

Objective er retningen og Key Results er hvordan du skal komme dit. Ved å besvare disse to spørsmålene hvert kvartal tvinger du frem tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften. Når i tillegg alle ansatte besvarer spørsmålene og gjør sine mål synlig for alle andre i organisasjonen dannes en sosial og transparent kontrakt mellom ansatte. En sosial kontrakt som knytter personlige mål med bedriftens mål. Ved å kombinere disse målene vil det skapes en motivasjon hos de ansatte og en driv for å jobbe mot disse felles målene.

OKR: Objectives and Key Results – The Complete Guide | Mooncamp
Bilde hentet fra Mooncamp.com

Kantegas blogg skriver Øyvind Lillerødvann om hvordan man kan lede IT-utvikling uten å deltajstyre, og legger fokus på OKR som en god løsning. Han refererer de til «The Beginner´s Guide to OKR» av Felipe Castro. Der beskriver Castro OKR som «en enkel tilnærming for å sikre felles forståelse og engasjement rundt målbare og ambisiøse mål”. I følge Castro er forskjellen på OKR og tradisjonelle planleggingsmetoder at OKR-ene settes, følges opp og evalueres hyppig, og at teamets synspunkter og kreativitet ivaretas ved at de taktiske målene settes i et samspill med ledelsen og andre interessenter. Kortsiktige, taktiske mål (gjerne kvartalsvise) bygger opp under langsiktige, strategiske mål (hvor en gjerne sikter 12 måneder fram i tid). Hensikten er at alle skal gå i samme retning, med klare prioriteringer, i en konstant rytme.

Ved å sikre denne forståelsen og engasjement rundt målbare og ambisiøse mål så vil bedrifter/organisasjoner kunne oppnå stor suksess, og man kan allerede se fellestrekk ved suksessfulle selskaper i verden som blant annet Netflix, Samsung og Facebook, og det er at de alle benytter seg av styringssettet OKR. Systemet regnes i følge Karl Philip Lund som nåtidens beste måte å sette mål og styre en bedrift.

4 fordeler ved å benytte OKR

Karl beskriver i i tillegg 4 fordeler med OKR i sin artikkel fra inevo, som kan si noe om hvorfor en bør implementere styringssettet OKR i sin bedrift.

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

OKR er en enkel måte å styre et selskap. OKR bidrar til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft. Ettersom vi står ovenfor en pandemi i dag, vil behovet for OKR være enda mer relevant, da de fleste sitter på hjemmekontor og at dette mest sannsynlig er noe som også kommer til å fortsette i større grad etter pandemien. Det er behov for å sikre kontinuerlig fremdrift også digitalt, og for å knytte personlige mål med bedriftens mål også utenfor jobb-lokalene. OKR vil kunne gi god ytelsesstyring digitalt.

Objectives and key results (OKRs) - PortSwigger
Bilde hentet fra Portswigger.net

Utfordringer med OKR

Til tross for alle fordelene ved bruk av OKR, vil dette naturligvis også kunne føre med seg noen utfordringer.

Detaljstyring og kontrollering

En åpenbar risiko ved å definere gode effektmål vil kunne være dersom ledelsen eller team ikke jobber etter målene. Det vil være viktig i alle bedrifter å gi nok informasjon om OKR og sørge for at de ansatte ikke fortsetter i samme mønster som før. Sørge for at det ikke kun blir detaljstyring og kontrollering, men at den ansatte heller føler et personlig ansvar for resultatene av arbeidet. OKR er ment for å drive samarbeid og ikke harde forhandlinger.

«Less is more»

Det kan være lett å bli begeistret og ville jobbe med alle ting samtidig, noe som kan føre til lavere gjennomføringsgrad og mindre fokus. Det er ikke ukjent at vi mennesker yter dårligere når vi mulititasker, og rammeverket vil gjøre det enklere å fokusere ved å slutte med aktiviteter som ikke leder frem til ønskede resultater. Kanskje har bedrifter også tidligere gjennomført aktiviteter de mente var nødvendige, men som har vist seg å egentlig ikke gi ønsket resultat. Det vil være viktig å fokusere på de viktigste tingene, og det å forholde seg til færre ting vil kunne føre til høyere gjennomføringsgrad og mer tydelighet. OKR handler ikke om å bare gjøre ting, men å oppnå ting.

Oppsummering:

For å oppsummere tror jeg OKR i de fleste tilfeller vil føre til positive endringer i bedrifter/organisasjoner, og ved å benytte seg av dette styringssettet vil man kunne oppnå suksess. Det vil være viktig å ta hensyn til fallgruvene beskrevet over slik at bedriften best mulig får utnyttet fordelene ved bruk av OKR. Ved å kombinere ansattes personlige mål med bedriftens mål, vil dette kunne føre til en sosial kontrakt mellom partene samt tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften.

Kilder:

https://mooncamp.com/okr/

https://blogg.kantega.no/hvordan-lede-it-utvikling-uten-a-detaljstyre/

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#slik-kommer-du-i-gang-med-okr

https://productcoalition.com/5-ways-your-company-may-be-misusing-okrs-3d5cdb22aa4e

https://portswigger.net/careers/culture/how/okrs

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.