H&M´s bærekraftstiltak, kun grønnvasking?

H&M´s bærekraftstiltak, kun grønnvasking?

I dette innlegget skal jeg gå inn på hvordan H&M markedsfører sine bærekrafttiltak den dag i dag, og i hvilken grad disse er integrert i hele deres forretningsmodell, eller om det kun er grønnvasking.

Bærekraft blir bare mer og mer viktig for bedrifter å sette på agendaen, og for å henge med vil det være viktig for bedrifter å gjøre grunnleggende endringer i sin tradisjonelle forretningsmodell for å kunne skape lønnsomhet av bærekraft, og for å ikke bli valgt bort av forbrukere i fremtiden.

Tre dimensjoner som må tilfredsstilles for å oppnå en bærekraftig utvikling:

Bilde hentet fra: FN.no

Miljødimensjon:

Denne dimensjonen går ut på å redusere ressursbruk og ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker. H&M har vist seg mer bærekraftig enn tidligere når det gjelder transport, og valg bak materiale ved produksjon. Når det gjelder emballasje sørger de for å ta i bruk resirkulert papp, plast og papir. Virksomheten benytter transportsystemet Maersk, som er et karbonnøytralt sjøtransportmiddel, som styres av biobrensel blanding og reduserer dermed utslippet av CO2.  De har et konsept som heter “Conscious” der alle plaggene er laget med et større hensyn på miljøet, og dette gir forbrukere et valg om å handle mer bærekraftig.

Til tross for disse tiltakene så er hovedessensen i deres forretningsmodell produksjon og salg av billige produkter, noe som i seg selv er veldig skadelig for miljøet da klesindustrien er en av de mest forurensende industriene i verden. Klimagassutslipp fra avfall og avfallsforbrenning står for 4,1 prosent av norske klimagassutslipp. For å redusere disse utslippene må man minske avfallsmengden for eksempel med å produsere varer som varer lengre, gjenvinne mer og minimere ressursene i produksjonsprosessen. Her har H&M en lang vei å gå, og det å produsere billige klær etter skiftende trender kommer aldri til å kunne bli miljøvennlig.

Økonomisk dimensjon:

Handler om effektivitet og hvordan utnytte ressursene smartere. Det går også ut på å lage systemer for å fordele dem mer rettferdig. H&M skaper arbeidsplasser, og bidrar på denne måten til økonomisk vekst. En bærekraftig økonomi er rettferdig og varig, slik at alle har råd til å dekke sine behov nå, og i fremtiden.

Her er det tydelig at H&M har en del å jobbe med. Det har vært mye negativt i søkelyset når det kommer til sosial dumping av deres ansatte ved tekstilfabrikkene, og det viser seg at disse arbeiderne tjener langt under akseptabel lønn og jobber under uverdige forhold i fabrikkene. Dette fører til et enda større gap mellom fattige og rike, som vil true en bærekraftig utvikling.

Sosial dimensjon:

Denne dimensjonen handler om livskvalitet og å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. For å kunne ta i bruk den ressursen som mennesker kan være, må man oppfylle menneskerettighetene. Dette går blant annet ut på at alle skal ha en lønn å leve av, ha trygge forhold på jobb og å ikke bli utsatt for moderne slaveri og barnearbeid.

H&M skriver at de for å forsikre seg om at alle i produksjonen har en trygg, rettferdig og likeverdig arbeidsplass, sørger for at alle leverandører skriver under på et sett med standarder og krav “Sustainability commitment”. Allikevel ser vi ved flere tilfeller at dette ikke nødvendigvis stemmer like godt overens med virkeligheten. Den svenske nyhetskanalen (SVT) har etter å ha intervjuet tekstilarbeidere på en av H&M´s fabrikker kunnet legge frem at tekstilarbeiderne blant annet er underbetalt og mangler krav på sykepenger.

Konklusjon

Etter hvordan jeg ser det så fremstår det ikke som at H&M tilfredsstiller noen av dimensjonene på en spesielt god måte, og forutsetningen for å oppnå en bærekraftig utvikling er at en virksomhet tilfredsstiller alle disse tre. Forbrukerrådet påstår at deres bærekraftige kolleksjon kalt «Conscious» er langt ifra bærekraftig, og heller ren grønnvasking og villedende markedsføring. De mener også at mye av den andre bærekraftsmerkingen på H&M sine produkter er uten innhold.

De tiltakene H&M gjennomfører er minimum av det som kreves, og mesteparten av arbeidet rundt bærekraft går ut på å rydde opp etter å ha fått negativ oppmerksomhet i media. H&M driver med misledende markedsføring der de fremstiller seg som mer bærekraftige enn det som faktisk er tilfelle, og mens de fremhever noen bærekraftige initiativer, holder de fortsatt på i samme sporet de bestandig har gjort. H&M vil aldri kunne jobbe med grønn vekst, da en av forutsetningene er at bærekraft må være integrert i hele verdikjeden.

Kilder:

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling#:~:text=B%C3%A6rekraftig%20utvikling%20best%C3%A5r%20av%20tre,avgj%C3%B8r%20om%20noe%20er%20b%C3%A6rekraftig.

https://hmgroup.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/masterlanguage/Newsroom/2020/HM%20Group%20+%20Maersk%20ECO%20Delivery%20one-pager.pdf

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/brekraft-for-dummies#:~:text=Den%20%C3%B8konomiske%20dimensjonen%20av%20b%C3%A6rekraftig,behov%20n%C3%A5%20og%20i%20fremtiden.

https://www.svt.se/nyheter/h-och-m-s-medvetna-klader-brot-mot-norsk-lag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.