Barrierer for klimakommunikasjon

Barrierer for klimakommunikasjon

Vi har nå kommet et stykke ut i kurset, og i forrige forelesning tok Cecilie Staude opp relevansen av ulike barrierer ved klimakommunikasjon. Forsker Per Espen Stoknes ved Handelshøyskolen BI mener det er fem psykologiske barrierer som hver for seg, og samlet, bidrar til å forklare hvorfor det er så vanskelig å få til nødvendige endringer i holdninger og handlinger hos både politikere, ledere og alle jordens innbyggere. Jeg skal i dette innlegget kort forklare disse barrierene, og hvordan de kan være relevante for H&M´s bærekrafts-kommunikasjon.

Det vil være viktig for H&M med kunnskap om hvilke barrierer som hersker for å kunne møte disse og lage innhold. Det vil også være viktig for virksomheten å ikke forsterke disse barrierene ved å bomme på innhold.

  1. Barriere: Distanse

Når det gjeler klimasaken og de endringene som skjer rundt oss, så er det for mange noe som oppleves langt borte. Fenomenene rammer ofte andre og ikke en selv, noe som gjør at det oppleves fjernt for mange. Når det kommer til produksjon og hvordan dette påvirker klimaet, vil forbrukerne og kundene til H&M kanskje høre mye om dette i media, men allikevel er det ikke noe som går direkte utover flesteparten. H&M prøver allerede på deres nettside å nevne fordeler ved å ta bedre vare på klær, samt å bruke ting over lengre perioder for så å levere inn til gjenbruksstasjoner. De nevner at den type forbruk vi har idag ikke kommer til å fungere for kloden vår etterhvert, og fremmer så hvilke tiltak de har satt i gang for å begrense dette.  Mange benytter seg kanskje av dette, men allikevel vil flesteparten følge trendene, noe som fører til en kjøp og kast kultur.

2. Barriere: Lei dommedagsvarsler

Mennesker har en tendens til å skygge unna temaer vi synes er ubehagelig, og vi vet at klimakrisen innebærer at vi selv må ofre noe, og dette blir sett på som et slags tap. Vi hører det igjen og igjen at vi må gjøre noe slik at jordkloden ikke går under, og kanskje fører dette til en ulv-ulv effekt da forbrukerne til slutt blir immune mot slik informasjon og ikke lengre redde og ser grunn til å handle. Det vil være viktig for H&M å fortsette å fremme de positive tiltakene de har når det gjelder resirkulering av brukte tekstiler, og de burde gjøre det enda mer synlig for forbruker at dette er en dugnad der alle kan bidra. Det blir større og større krav til klesindustrien og bærekraft, så for virksomheten vil det være viktig å presentere klimaspørsmål og katastrofer i et mer positivt lys. De kan løfte frem positive effekter ved å ta klima på alvor. Blir det ikke endring hos forbruker og i deres vaner, vil H&M ikke kunne holde på slik de gjør da kravene blir strengere og strengere.

Klimakrisen fikk skylden - men mediene overså en viktig detalj
Bilde hentet fra: TV2

3. Barriere: Kognitiv dissonans

Tredje barriere går ut på en konflikt mellom hva vi vet, og hva vi faktisk gjør.

Forbrukere vet det er riktig å handle mindre klær, vaske klær sjeldnere og levere inn brukte klær og tekstiler til resirkulering og gjenbruk. Allikevel er det de tingene vi faktisk gjør som bestemmer våre holdninger til klima, og ikke hva vi vet. Ofte kan forbrukere for å føle seg bedre tvile på, eller redusere betydningen av vår kunnskap om klima. H&M må gjøre klimavalg mer tilgjengelige og få forbrukerne til å velge disse.

4. Barriere: Fornektelse

Fakta kan være ubehagelig for oss, og når det gjelder global oppvarming kan man bruke fornektelse som selvforsvar for å slippe unna skyld og frykt.

Forbrukere er lei av å høre om alt de gjør feil eller alt de ikke klarer, og det vil derfor være viktig for H&M å fremme den positive  betydningen av de tiltakene de selv gjør, og som forbrukere kan bidra til.

5.Barriere: vår identitet

Mennesker havner i filterboblen når vi ser etter informasjon på nettet. Dette fører til at vi kun vil motta informasjon som bekrefter våre allerede eksisterende verdier  og tanker. Det skal mye til for å få oss til å forandre oss, og terskelen er høy for å endre vår identitet når vi opplever motstand. For H&M vil det være relevant å skape nye indikatorer som gjør det lettere for forbruker å ta initiativ og jobbe med en atferdsendring. 

Alle barrierene jeg har nevnt ovenfor er relevante når det kommer til klimakommunikasjon for H&M, og virksomheten er helt avhengig av at også forbrukeren jobber etter deres mål og tiltak for å redusere sitt forbruk og kunne bevege seg i en mer bærekraftig retning.

Kilder:

https://forskning.no/handelshoyskolen-bi-klima-partner/5-barrierer-mot-klimatiltak/453056

https://www.tv2.no/a/10465503/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.