Relevante bærekraftsmål for H&M

Relevante bærekraftsmål for H&M

Vi har nå begynt på andre del av kurset i Digital Markedsføring, og temaet er Sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. I dette innlegget skal jeg skrive litt om H&M som virksomhet og hvilke av FN´s bærekraftsmål som kan være relevante for virksomheten og hvorfor. H&M AB er et svensk verdensledende  kleshandelskonsern som ble grunnlagt av Erling Persson i 1947. I 2013 hadde H&M totalt 114 butikker i Norge.

I tillegg til å tilby rimelige klær, tilbyr virskomheten også rimelig interiør, kosmetikk og andre velværeprodukter.

For å være med på å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, har FN lagt frem 17 ulke bærekraftsmål. I tillegg til de 17 hovedmålene er det også 169 delmål, der flere av dem er relevante for H&M som virksomhet. I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på mål 12 og 8, som jeg synes er mest relevant.

Bærekraft og samhandling — Utsira kommune
Bilde hentet fra: Norad.no

12- ansvarlig forbruk og produksjon:

Dette målet går hovedsakelig ut på å sikre bærekraftig forbruks-og produksjonsmønstre.

Det er ingen tvil om at det enorme forbruket av ressurser ikke er bærekraftig for kloden, og forbrukere blir bare mer og mer opplyst om klimautfordringene. Det vil være viktig for H&M å vise at de bidrar på dette punktet for å ikke miste kunder, og  på deres nettside fremmer de flere av tiltakene de gjør for å sløse mindre med ressurser. Det nevnes blant annet muligheter for innlevering av brukte tekstiler i butikk, disker for å sy om ødelagte klær og sjekklister ved produksjon for å minimere bruken av giftige kjemikalier. Når det gjelder å minske bruken av naturressurser støtter de ulike organisasjoner som har fokus på slike endringer.

Dette med ansvarlig forbruk kan diskuteres, da mye av makten også ligger hos forbrukerne og deres handlevaner. H&M har den siste tiden oppfordret til ulike tiltak på sin nettside for å få forbrukerne til å ta ekstra godt vare på de plaggene de kjøper hos dem, slik at de ikke kjøper mer enn nødvendig, men med tanke på den kvaliteten og prisen de selger for tror jeg uansett at varigheten på klærne vil være kort.

Det vil kanskje være relevant for H&M å fokusere mer på å produsere plagg av høyere kvalitet, slik at plaggene også varer lengre. De har allerede noen kolleksjoner med høyere priser, der de tar i bruk bedre materialer, og det vil være opp til forbruker om dette er noe de ønsker å bruke penger på.

8-anstendig arbeid og økonomisk vekst:

Dette målet går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener for dårlig til å kunne leve av lønnen sin. For å bekjempe fattigdom er det viktig med arbeidsplasser av god kvalitet, noe som H&M burde fokusere på. (KILDE FN)

For å forsikre seg om at alle i produksjonsprosessen har en trygg, rettferdig og likeverdig arbeidsplass, må leverandører til virksomheten signere på ulike krav som de har satt.

 H&M har fått mye negativ oppmerksomhet i media rundt dette med å velge billige materialer og deres bruk av billig arbeidskraft i lavkostland. Det har vært fokus på dårlige arbeidsforhold og arbeidsvilkår, og dette er noe H&M har stort potensiale for å forbedre. De har gjort det lettere for forbrukere å ta informerte avgjørelser ved merking av produktene sine, både hvor og av hvem de er produsert. I ettertid har det i følge Forbrukerrådet  vist seg etter flere undersøkelser at mye av denne informasjon ikke stemmer overens med hva de selv påstår.

H&M har en forretningsmodell der produksjon og salg er kjernen, så det at de vil oppnå en helt bærekraftig forretningsmodell vil ikke være mulig, allikevel er det tiltak de kan gjøre for å bedre situasjonen, og hittil kan det virke som at mye av deres markedsføring rundt bærekraft er ren grønnvasking.

Målene jeg har nevnt over er tydelig relevante for H&M, og grunnet nye trender og fokuset på bærekraft nå og i fremtiden, så vil det være spesielt viktig for virksomheten å sette dette på agendaen.

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Hennes_%26_Mauritz

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

http://www.utsira.kommune.no/tema/bolig-og-eiendom/kommunal-planlegging/kommuneplan-1/baerekraft-og-samhandling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.