Refleksjonsnotat – hva jeg har lært i første del av faget

Refleksjonsnotat – hva jeg har lært i første del av faget

Nå er den første delen i Digital Markedsføring over, og jeg har satt meg ned for å tenke over hva jeg faktisk har lært i denne delen av kurset, i digital økonomi og forretningsmodeller.

Hele kurset startet ganske brått på for min del, med oppretting av blogger og 2 blogginnlegg i uken.  Blogging var noe jeg i utgangspunktet var litt nervøs for, da dette er en helt ny måte å skrive på for meg. Til tross for dette så synes jeg det har gått overraskende bra, og jeg har lært mye mer ved å skrive om ulike temaer hver uke, enn det jeg hadde lært ved kun å lese før eksamen.

Viktigheten av digital studieteknikk

I starten av kurset snakket Marianne Hagelia om viktigheten av digital studieteknikk, og «glemselskurven». Denne kurven viser at vi glemmer eksponensielt, og det vi fremdeles husker etter et døgn er det vi også vil huske senere.  Det å lære mer om hvor viktig digital studieteknikk er, og spesielt hvor viktig det vil bli fremover synes jeg var veldig spennende.

Ilt To Digital Learning: 6 Tips To Guide You Through - eLearning Industry
Bilde hentet fra Elearningindustry.com

Videre har Arne presentert oss for mange ulike temaer som alle har vært veldig interessante, og jeg skal videre nevne noen jeg synes var spesielt interessante.

Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens handler ganske kort om at en maskin tilegner seg kunstig lærdom, og det ligger mye matematikk bak dette. Datamaskiner segmenterer bort bilder av gjenstander som feks et spesifikt dyr, fra det som ikke er det. Datamaskiner vil derfor kunne foreta millioner av beregninger i sekundet, og behandle enorme mengder i forhold til hva vi som mennesker har mulighet til.

I tillegg til dette er det veldig interessant hvordan robotene har begynt å ta over, og selvkjørende kjøretøy blir noe vi kommer til å se mer av.

Selvkjørende biler kan bli alene om ansvaret for ulykker
Selvkjørende kjøretøy, bilde hetet fra NRKbeta.no

Kunstig intelligens vil også bli brukt til å utføre kirurgi og mange andre oppgaver i samfunnet i fremtiden. 

Jeg har også satt meg inn i noen av de sosiale konsekvensene med kunstig intelligens, og gikk dypere inn på rasisme og diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i dette blogginnlegget.

Dette er både smart og skremmende på en gang, men jeg gleder meg til å se utviklingen.

Virtuell virkelighet (VR)

Videre har jeg lært mye om virtuell virkelighet, som er en teknologi som gjør det mulig å interagere med en digitalt stimulert eller gjenskapt virkelig miljø. Ved hjelp av ulik teknologi fremstilles det en illusjon av en opplevelse av å befinne seg på et annet sted, ofte ved bruk av VR-briller.

Jeg skrev også et innlegg om hvordan man kan bruke virtuell virkelighet til å skreddersy kirurgi med røntgensyn, noe som kan føre til utrolige muligheter i fremtiden.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2021-02-02-kl.-20.28.05-1024x486.png
Bilde hentet fra Soprasteria.no

Plattformtjenester-filterbobler og ekkokammer

Mitt neste innlegg handlet om digitale plattformtjenester og hvordan Tise senker sine transaksjonskostnader for brukerne av appen.

Jeg synes det er interessant å tenke på digitale plattformer  som et økosystem, og ikke en teknologi i seg selv, og hvordan Tise skaper en best mulig kundeopplevelse ved å senke transaksjonskostnadene for brukeren.  Viktigheten av filtreringssystemer for at kunder skal finne frem til akkurat det de trenger, og kunne gi kundene anbefalinger er ofte til nytte for oss.

Algoritmene gjør at vi alle blir fanget i vår egen filterboble, der nyttig informasjon blir sortert bort, fordi algoritmene ser på det som unødvendig informasjon. 

Image for post
Bilde hentet fra Medium.com

Det er lett å bli låst ved sine egne tanker, og dette er spesielt synlig ved ekkokammer-effekten. Vi oppsøker helst de som mener det samme som oss, og dette kan danne en situasjon der ideer og oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe.

Det er mye positivt ved å ta i bruk anbefalingsalgoritmer, men dette fører også med seg de mer uheldige effektene med Filterbobler og ekkokammere som vi ser tydelig blant annet i politikken, spesielt tydelig er Trumps filterboble, som jeg har skrevet mer om i dette inlegget.

Blokkjeder og kryptovaluta

Mitt siste innlegg omhandlet teknologien blokkjeder og kryptovalutaen Bitcoin. Dette er et tema jeg hadde lite kunnskap om, så det var både innviklet og interessant å finne informasjon om det.

featured image
Bilde hemtet fra Valutamegler.no

I bunn og grunn handler teknologien om å skape tillitt, og fjerne eventuelle tredjeparters involvering, samt verifisere og lagre nødvendig fakta i alle former for transaksjoner på en trygg måte.Dette er et veldig spennende tema, og legger til rette for mange muligheter i samfunnet i fremtiden.

Dette var kort om noen av temaene jeg synes har vært spesielt spennende i løpet av denne delen av faget.Som digital markedsfører, og for samfunnet generelt  vil det være viktig å ha denne kunnskapen om den digitale utviklingen, for å kunne foreta de riktige beslutningene og kunne dra nytte av den fremover.

-Silje

Kilder:

Hentet fra innlegg fra egen blogg:

http://www.xn--siljeshoel-5cb.com/

Bilder:

https://elearningindustry.com/convert-instructor-led-training-to-digital-learning

https://www.soprasteria.no/dette-kan-vi/details/holocare-blandet-virkelighet-gir-kirurgen-rongtensyn

https://medium.com/@Megaphone/the-myths-of-the-social-media-bubble-and-echo-chamber-89b05474262c

https://www.valutamegler.no/kryptovalutaer/blokkjede/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.