Blokkjeder og Kryptovaluta

Blokkjeder og Kryptovaluta

I dette innlegget skal jeg ta for meg kryptovalutaen Bitcoin og teknologien som ligger bak dette, nemlig blokkjeder. Disse kan komme til å løse viktige utfordringer vi står ovenfor i samfunnet, spesielt i samfunn preget av lite tillit. Men først og fremst, hva er blokkjeder og kryptovaluta?

Blokkjeder

Blokkjeder kan virke ganske komplekst når man leser om det, men ideen som ligger i bunn for teknologien er: å skape tillit, fjerne eventuelle tredjeparters involvering, samt verifisere og lagre nødvendig fakta i alle former for transaksjoner på en trygg måte.

Når det kommer til digitale dokumenter som kontrakter kan disse være lette å forfalske, og papirkontrakter kan ta for lang tid å frakte. Flere ledere ser på blokkjeder som en mulig løsning når det kommer til ting som dette. Teknologien muliggjør sikker overføring av verdier og data over internett, og dette gjøres på en effektiv og transparent måte. Jeg skal videre prøve å forklare hva en blokkjede inneholder, og hvordan den fungerer.

Blokkjeder kan i følge Deloitte.com all enkelhet kalles en logg. Denne loggen består av flere blokker med informasjon, og hver blokk i kjeden er basert på forrige blokk. Som igjen er basert på den før, før det hele ender opp i en startblokk. Fremfor at informasjonen ligger ett sted, eller må sendes til og fra alle involverte aktører, har alle i kjeden tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer blir lagt til. Om endringene godkjennes av alle parter, kan prosessen fortsette.

More than 40 central banks are testing blockchain technology
Bilde hentet fra Fintechnews.org

Styrken til en blokkjede-database er at den åpner for at datakraft kan erstatte tilliten og sikkerheten ved transaksjoner og informasjonsoverføringer. En sikkerhet som normalt er ivaretatt av en tredjepart som saksbehandlere, banker, offentlige registre eller jurister.

Kryptovaluta-Bitcoin

Kryptovalutaer er bare én av mange typer ting man kan bygge på blokkjedeteknologien, og den mest kjente typen er Bitcoin. Jeg har selv hørt mye snakk om dette, men har aldri helt fortsatt hva det er, og synes egentlig det hørtes litt tvilsomt ut før jeg har sett næremere på det nå.

Bitcoin er en kryptovaluta som ble introdusert av pseudonymet «Satoshi Nakamoto» i 2009. Den har i dag flere millioner brukere over hele verden. Bitcoin er desentralisert, og transaksjonene skjer direkte mellom brukerne uten mellomledd som banker. Alle transaksjoner blir offentliggjort i nettverket for å forhindre at pengene blir brukt flere ganger, og de transaksjonene som er gyldige blir lagret i nye blokker som genereres hvert tiende minutt. Bitcoins bruker kryptografi, og kan derfor kun brukes av personen som eier dem, og når en transaksjon er overført, kan hverken den som har betalt, eller den som har mottatt transaksjonen nekte for at det har skjedd.

Image for post
Bilde hentet fra Medium.com

Muligheter ved bruk av Blokkjeder i Norge

I en artikkel fra Teknologirådet i 2018, skrives det at Norge har en velfungerende offentlig sektor med gode registre og høy tillit i befolkningen. Norge må ikke bruke blokkjede-teknologi i dag, men teknologien har potensial og bør prøves ut. De står videre at det vil være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i blokkjedens unike egenskaper og der behovene er størst.

Det legges da spesielt fokus på  offentlige registre, for eksempel kan offentlige etater etablere blokkjeder som dokumenterer tillatelser som feks. Førerkort, vitnemål eller eierskap. I tillegg vil denne teknologien komme godt med i helsebransjen, da det er mulighet til å gi mer presis diagnose ved bruk av bedre helsedata fra innbyggerne. Alt av sensitive opplysninger kan oppbevares trygt, og gi tilgang til ulike aktører på en trygg måte.

Blockchain Technology in Healthcare
Bilde hentet fra Theblockbox

Det er helt tydelig at blokkjeder kan brukes for å løse viktige utfordrinfer vi står ovenfor i samfunnet, men det følger kanskje med noen utfordringer ved selge teknologien også?

Utfordringer ved bruk av blokkjeder

Teknologirådet nevner videre at i og med at man i åpne blokkjeder kan opptre anonymt, så er det mulig at flere ser på dette som en mulighet til å bruke teknologien til ulovlig virksomhet som skatteunndragelse, finansiering av kriminell virksomhet og hvitvasking.

Ved bruk av blokkjeder ligger alt ansvaret hos brukerne, og all kontrollen og ansvaret ligger hos dem. Dersom en bruker skulle bytte mobil eller glemmer passordet, vil ansvaret kun ligge på dem dersom de mister sine verdier.

I tillegg kan verdien til en kryptovaluta vannes ut, siden blokkjeden kan splittes. Troverdigheten ovenfor Bitcoin kan svekkes, ettersom at ingen enkeltindivider, myndigheter eller institusjoner har ansvaret.

Som nevnt ovenfor så har jo Norge en velfungerende offentlig sektor med gode registre og høy tillit i befolkningen. Bruken av blokkjeder står derfor kanskje ikke høyest på lista her i motsetning til land med liten tillit til myndigheter. Allikevel har teknologien potensial og bør brukes på en god måte, også i Norge. Blokkjeder og kryptovalutaer kan komme til å løse viktige utfordringer vi står ovenfor i samfunnet, og jeg er spent på utviklingen videre.

-Silje

Kilder:

https://info.deloitte.no/lg-technology-blokkjeder-evolusjon-praksis.html

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

Bilder:

https://medium.com/@wen_xs/what-is-blockchain-really-an-intro-for-regular-people-e51578d98a96

https://www.fintechnews.org/more-central-banks-are-testing-blockchain-technology

https://theblockbox.io/blog/blockchain-technology-in-healthcare-in-2021/

One thought on “Blokkjeder og Kryptovaluta

  1. Hei Silje!

    Fint innlegg 🙂 Du har med gode eksempler, og jeg liker veldig godt at du har drøftet utfordringer ved bruk av blockchain. Blockchain er ofte nevnt som revolusjonerende, hvilket betyr at blockchain ofte er assosiert med fordeler. Det er derfor bra at du har greid å trekke inn potensielle utfordringer ved bruk av denne teknologien.

    Du skriver mye om tillit til staten, som er kjempe bra! Det er imidlertid flere ting som kan trekkes inn i forhold til bruk av blockchain i statlige nivåer. Tenk gjerne litt rundt saksbehandlingsprosesser og hvordan blockchain kan forenkle dette. Smartkontrakter er kanskje et eksempel som kan knyttes til dette.

    Godt jobbet og lykke til videre med bloggingen 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.