Virtuell virkelighet-Den nye virkeligheten?

Virtuell virkelighet-Den nye virkeligheten?

I forelesningene den siste tiden har Arne introdusert oss for tre typer teknologiutvikling. Kontinuerlige forbedringer, disruptiv teknologi og teknologisk konsvergens.

Førstnevnte kan feks være Apple og Samsung, som utvider og kommer med nye modeller og oppdateringer hvert år.

Disruptiv teknologi er teknologier som muliggjør innovasjoner, og som forbedrer et produkt eller en tjeneste på en måte som markedet ikke forventer.

Teknologisk konvergens  går ut på at du har en mulighet til å se det samme multimedieinnholdet fra forskjellige typer enheter, feks Apple ved bruk av «skyen».

Hva er virtuell virkelighet, og kan dette bli vår nye virkelighet?

VR-teknologi

Virtuell virkelighet (VR) er en teknologi som gjør det mulig å interagere med en digitalt stimulert eller gjenskapt virkelig miljø. Ved hjelp av ulik teknologi fremstilles det en illusjon av en opplevelse av å befinne seg på et annet sted, ofte ved bruk av VR-briller.

AR-teknologi

«Augmented Reality» (AR) mikser virkeligheten med VR, eksempler på dette er blant annet Pokemon Go, der det virtuelle tydelig er blandet med den virkelige verden.

Forskjellen på AR og VR er at VR erstatter sanseintrykk, mens AR legger til informasjon i et bilde av virkeligheten.

Skreddersydd kirurgi med røntgensyn

Jeg fant en artikkel fra Oslo Universitetssykehus som jeg synes var veldig interresant, der overleve Ole Wiig har troen på bruk av «blandet virkelighet» som teknologi, for å skreddersy kirurgi med røntgensyn.

Han beskriver utfordringen med vanlige røntgenbilder, og at disse bildene kun viser en slags skygge av virkeligheten fordi de er flate og stillestående, og er bilder på en todimensjonal skjerm.

Han mener fremtiden er tredimensjonale hologrammer, og nevner den trådløse datamaskinen fra Microsoft «Hololens». Denne maskinen er formet som et headset med smartbriller, og benytter seg av «blandet virkelighet», der kamera-og sensorteknologi brukes til å registrere omgivelsene våre.

Man vil oppnå et slags røntgensyn, ved at optiske sensorer på pasienten beveger seg på brillen samtidig med den faktiske bevegelsen av pasientens kropp.

ola med briller 2.jpeg
Microsoft HoloLens-briller: Ola Wiig, Overlege ved Ortopedisk avdeling.

Denne teknikken kan brukes til utrolig mye, og innen alle typer ortopedisk kirurgi. Man vil kunne planlegge operasjoner bedre, og man har faktisk muligheten til å prøve ut et resultat før operasjonen gjennomføres. Legen vil kunne se hva som foregår inne i kroppen, og det å kombinere virkeligheten med tredimensjonale hologrammer git nye muligheter for diagnostikk og behandling.

Teknologien de utvikler er en del av et innovasjonsprosjekt i samarbeid med intervensjonssenteret ved OUS og SopraSteria under navnet «HoloCare». Jeg synes dette virker veldig spennende, og det vil definitivt gi mange muligheter.

Hvilke andre måter kan vi ta i bruk denne teknologien?

I tillegg til muligheter innenfor kirurgi og helsetjenester, har utviklingen av teknologien også åpnet for muligheter i undervisningssammenheng. Du kan få tilgang til stimuleringer og visualiseringer som kan bidra til å trene opp ferdigheter og få bedre pensumforståelse, og dette er noe NTNU skriver om på sin nettside og som er et fag de tilbyr. Jeg kan forestille meg den læringseffekten du får ved bruk av visualisering på skolen, og jeg vil tro at du vil lære pensum på en helt annen og bedre måte. Man kan også oppleve realistiske utdanningssituasjoner når disse er lite tilgjengelig i virkeligheten, som brennende bygninger, krigssoner, klimaendringer og flyktningeleirer. VR og AR har, og vil ha mange bruksområder. VR brukes allerede mye når det gjelder spill og underholdning, både på mobil, PC og Playstation. I følge Digitalnorway brukes idag VR i ingeniørfag, for kundebehandling, i sikkerhetsopplæring og innen helsefag.  Det er ikke tvil om at denne teknologien er og vil være positiv for mange, og brukt riktig ser man store muligheter.

Baksiden ved denne teknologien

Når det gjelder negative sider ved bruk av denne teknologien, så handler det i hovedsak om avhengighet. Det er veldig tydelig allerede hvor fort vi mennesker blir avhengige av teknologi, og dette er vi tydelig ved mobilbruk. Det vil være mulig at VR og AR kan gi en lignende effekt, og at brukere av det kan miste virkelighetsoppfatningen.

-Silje Søhoel

Kilder:

https://www.pwc.no/no/teknologi-omstilling/digitalisering-pa-1-2-3/virtuell-virkelighet.html

https://www.ntnu.no/eit/ped3801

One thought on “Virtuell virkelighet-Den nye virkeligheten?

 1. Hei Silje!

  Fint innlegg 🙂 Eksemplene om bruk av AR/VR til medisinsk bruk er bra. Fint at du også har kilder på dette. Flott med bruk av hyperlink, bilder og underoverskrifter – fortsett sånn!

  Det er flere ting som må påpekes i dette innlegget. På generelt grunnlag, anmoder jeg deg til å bruke ditt forrige innlegg om rasisme og diskriminering ved bruk av kunstig intelligens som et eksempel på et bra innlegg. Her virker det som du har slurvet deg gjennom og levert – ikke at det er så farlig, siden du alltid kan redigere innleggene senere 😀

  Jeg vil likevel påpeke hva som kan bli gjort bedre. Introduksjonen din henger ikke sammen med resten av innlegget ditt. Her har du begynt å forklare 3 forskjellige begreper om teknologiutvikling og ramset dem kort opp, før du går videre på AR/VR. Introduksjonen i seg selv kunne vært i et helt annet innlegg, så her burde du i stedet introdusert AR/VR som et tema du skal skrive om.

  Eksemplet ditt om «blandet virkelighet» når det gjelder røntgenbriller kommer frem som uklart. Du har forklart hva AR og VR er, men har inkludert et eksempel om MR (Mixed Reality) uten å komme med noe definisjon eller forklaring på hva MR er for noe på forhånd. Jeg anbefaler at du bruker litt ekstra tid på å researche slik at du finner eksempler som samsvarer med det du skriver så du får en rød tråd gjennom hele innlegget. I dette innlegget, kommer det fram som at du har misforstått forskjellene mellom AR, VR og MR. I denne forbindelse, hadde det vært hensiktsmessig med et konkret eksempel om AR og/eller VR – ikke MR.

  Du avslutter innlegget med å drøfte rundt personlige meninger og drøfter rundt avhengighet og AR/VR. Her savner jeg en kilde, spesielt rundt påstanden om avhengighet og mobilbruk, da dette er forsket mye på fra før av. Deretter kan du også se om det finnes kilder som støtter dine påstander om avhengighet og VR/AR. Jeg refererer til min kommentar på blogginnlegget ditt om kunstig intelligens hvor jeg har skrevet det samme.

  Stå på 🙂 Jeg gleder meg til å lese mer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.