Viktigheten av god digital studieteknikk

Viktigheten av god digital studieteknikk

I Digital Markedsføring forelesning 7. Januar hadde vi om viktigheten av tillit og delingsøkonomi med Arne Krokan. I tillegg har Marianne Hagelia undervist oss om ulike studieteknikker, noe jeg synes var veldig interessant og derfor et tema jeg ønsker å ta opp i mitt andre blogginnlegg.

Mennesker lærer forskjellig, men forsking viser at bare 10% får med seg stoffet under forelesing, så det vil derfor være viktig å finne gode teknikker som er spesielt tilpasset vår nye digitale hverdag.

For ett år siden satt vi i forelesningssalen og lyttet og noterte. For min del så fikk jeg litt dårlig tid til å notere, og fokuserte derfor mest på å lytte og forstå. I det lange løp var dette en teknikk som fungerte dårlig, og jeg skjønner nå bedre hvorfor.

Et av temaene Marianne tok opp var noe som kalles «The forgetting Curve» eller «Glemselskurven». Glemselskurven viser at vi glemmer eksponensielt ved at vi glemmer raskest i løpet av de første 20 minuttene til et par timer etter innlæringen og at glemselen avtar etter ett til to døgn. Det man fremdeles husker etter cirka ett par døgn vil man også huske senere. I tillegg til hadde vi tidligere ofte tre-timers eksamener i hall, og måtte derfor pugge faget ganske intensivt før selve eksamen. Dette var en teknikk som fungerte godt der og da, men jeg vil ikke si at jeg sitter igjen med så mye av den kunnskapen nå.

Nå med den nye digitale hverdagen og den situasjonen vi er i, så ble det endringer både i forhold til eksamensform og studieteknikk. Jeg setter pris på at det er mulighet for opptak av forelesninger, siden det gir bedre muligheter for å notere og forstå stoffet mer grundig.

Hvorfor velge Digital Markedsføring? | DIG2100 (2103)

Det at eksamener har blitt gjort om til hjemmeeksamen, ofte over 24-timer eller lengre, er også en fordel på noen måter. Det gir bedre tid til å drøfte, og for mange er det kanskje bedre å sitte i mindre stressende omgivelser under eksamen. I og med at det er mer fokus på forståelse og drøfting under eksamen, synes jeg også vanskelighetsgraden har økt litt.

Den nye digitale hverdagen har ført til at man har måttet jobbe med faget på en litt annen måte, og det å skaffe seg ordentlige rutiner er spesielt viktig.

Marianne tok opp dette med samskriving i gruppe-prosjekter. Dette er en metode som jeg ønsker å ta i bruk mer, slik at man kan dele notater med hverandre og få ulike synspunkter. I tillegg kan det å ta i bruk Flashcards være en god ide, enten via nett eller når man har muligheten til å møtes fysisk igjen. Jeg har benyttet meg av dette tidligere, og det er en god måte å huske på, og ikke minst en mer morsom måte å lære på.

Det at jeg skriver denne fagbloggen tror jeg også vil være en stor fordel for meg i dette faget. Blogging vil gjøre at jeg forstår stoffet bedre og får en dypere forståelse enn ved å kun lytte til forelesninger. Jeg vil også gjøre fagstoffet til mitt eget, slik at det blir lettere å huske. I Digital Markedsføring dette semesteret vil denne bloggen fungere som et verktøy for god studieteknikk, og jeg håper jeg vil lære mer ved bruk av bloggen, enn ved intensiv øving rett før eksamen.

Alt i alt håper jeg at jeg klarer å lage meg gode vaner og ta i bruk tips når det kommer til god studieteknikk både i dette faget, og videre fremover.

-Silje Søhoel

One thought on “Viktigheten av god digital studieteknikk

  1. Hei Silje!

    Flott at du innledningsvis introduserer problemstillingen som du skal svare på i innlegget. Veldig bra at du også hyperlinker kilder midt i teksten sånn at leseren vet nøyaktig hvor og hva du refererer til 🙂

    Til neste gang vil jeg gjerne utfordre deg til å skrive mer. Et faglig innlegg ligger gjerne mellom 1000-1500 ord 🙂 Jeg vil også anbefale at du strukturerer avsnittene med underoverskrifter for å gjøre innlegget enda mer oversiktlig. I tillegg så kan du også liste opp en endelig kildeliste helt nederst på innlegget 🙂

    Veldig god start! Jeg gleder meg til å lese mer 😀

Legg igjen en kommentar til Kim Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *